IPPON

Rekrutacja

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać dziecko / siebie do jednej z naszych grup naborowych.

Wybierz wiek uczestnika

Wybór grupy

Dane dziecka

Dane rodzica

Dane drugiego rodzica (opcjonalne)

zapoznałem/am się z regulaminem opłacania składek członkowskich i uczestnictwa w zajęciach i zobowiązuję się do jego przestrzegania
wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku
Oświadczam, że mam świadomość ryzyka związanego z uprawianiem sportu, a w szczególności sportów walki i związanej z tym możliwości wystąpienia kontuzji i uszkodzenia ciała, mimo przestrzegania zasad bezpieczeństwa, właściwej metodyki prowadzenia zajęć i stosowania sprzętu ochronnego. Nie będę wnosił żadnych roszczeń do organizatora zajęć jeśli doznam/dziecko uczestnik zajęć będące pod moją opieką dozna kontuzji lub uszkodzenia ciała.
Mam świadomość konieczności stosowania odpowiedniego sprzętu ochronnego, zabezpieczającego w czasie wykonywania ćwiczeń, zwłaszcza treningu w parach, walk treningowych (suspensoria – ochraniacze krocza dla mężczyzn i kobiet, ochraniacze zębów, ochraniacze stóp, goleni i dłoni). Jeśli go nie zastosuję to czynię to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym formularzu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej "RODO"), w celu kontaktu z uczestnikiem bądź jego opiekunem prawnym do udzielania informacji o działalności Klubu, treningach oraz do przypisania Uczestnika zajęć do odpowiedniej grupy.
Po ustaniu uczestnictwa w treningach są nadal przechowywane do celów informacyjnych o Klubie ale można w każdym czasie żądać ich usunięcia.